พิธีเปิดอาคารสำนักงาน กสธท.

         วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ บ้านเลขที่ 124/137 หมู่ 2 หมู่บ้านนนทรี 5 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

 

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท./กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./ กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

2. นายเอกพงศ์ พิมตะวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

3. นางนาง ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวเสาวนีย์ พจน์แก่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
2. นายชาตติการ ทั่วด้าว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
3. นายชาญชัย เสมียนชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด
4. นายปถภณ พิริยะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

         วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ร่วมกับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ สสธท./กสธท. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 08.29 น. ในโอกาสนี้ สสธท. และ กสธท. รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินโดยประมาณ 12 ล้านบาท ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 มอบรางวัลทองคำ งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561

 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
รางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล นางชมัยพร อำไพพันธุ์ 
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล
1. นายประมวล อ่อนฤทธิ์
2. นางสิริพร หลากสุขถม
3. นางสาวจีระภา บุตรดา
4. นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึงครึ่ง จำนวน 2 รางวัล
1. นายศิริ เลิศไกร
2. นางสาวอุมาภรณ์ จันดา
 
 
JAD 3051