ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีพิเศษ)

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดสมาชิกสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่มีจำนวนสมาชิก 400 รายขึ้นไป ทาง กสธท. ขอมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง จำนวน 1 รางวัล (กรณีพิเศษ)

คลิกดูประกาศ