ใบชำระเงินต่ออายุ สำหรับสมาชิกสมัครตรง (Bill Payment)

ใบชำระเงินต่ออายุ ประจำปี 2565 (Bill Payment)
สำหรับสมาชิกสมัครตรง
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ดาวน์โหลดเอกสาร

กสธท. ล้านที่ 2

 
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 
   ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน กสธท.

 

กสธท. ล้านที่ 3

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 3

 

 

 

คู่มือการใช้โปรแกรม

คู่มือการใช้โปรแกรม กสธท.

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมได้ที่นี่