ประกาศ/มติที่ประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 2 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
การจัดโปรโมชั่น "ครอบครัวล้านที่ 3" เป็นเดือนสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กันยายน 2564) เขียนโดย รดีนุช
กำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 และ ล้านที่ 3 ประเภทสมทบ (คู่สมรส) และประเภทสมทบ (บุตร) เขียนโดย รดีนุช
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมของสมาชิก กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 2 ตำแหน่ง เขียนโดย ชมพร แววโนรี
กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่ออายุ 86-90 ปี เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขยายอายุการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขยายอายุการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 รอบวาระพิเศษ ประจำปี 2563 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แนวทางดำเนินการของศูนย์ประสานงาน กสธท. พ.ศ. 2563 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิก กสธท. ใช้ใบรับรองแพทย์และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่กำหนด เขียนโดย ชมพร แววโนรี
การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพสมาชิก กสธท. ประเภทสมทบทุกกรณี เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี