ติดต่อเรา

logo


logo

สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

เลขที่ 199/9 อาคารเพชรสะพานบุญ ชั้น 4 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2496 1350-57 , 09 2581 8080 , 09 2592 4199  

โทรสาร 0 2496 1359

Line ID : 0925818080 หรือ Line ID : 0925924199