ติดต่อเรา

logo


logo

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

เลขที่ 199/9 อาคารเพชรสะพานบุญ ชั้น 4 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2496 1350-57 
โทรสาร 0 2496 1359
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานทะเบียน : โทร 09 2592 4199 ID Line : 0925924199
งานบัญชี : โทร 09 2581 8080 ID Line : 0925818080
งานอำนวยการ : 08 0810 5851 ID Line : 0808105851