เนื้อหา

โครงการประชุมวิชาการประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ประจำปี 2566

 S 598074 0

       

           ในวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จำนวนทั้งสิ้น 373 คน โดยแบ่งเป็นประธานกรรมการ จำนวน 54 คน กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 109 คน ผู้จัดการ จำนวน 65 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 145 คน จาก 86 ศูนย์ประสานงาน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ในภาคเช้า ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. นายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ สสธท. / กสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 และ เงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้กับผู้แทนของทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการศูนย์ฯ และ นางอารี โคตรประทุม กรรมการ สสธท. / กสธท. ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เป็นผู้แทนในการรับมอบของสมาชิกรายนายยุทธศาสตร์ ดีอ่ำ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,007,895.78 บาท 2. นางจิรฐา อภิโชคเจริญสกุล ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด เป็นผู้แทนในการรับมอบของสมาชิกรายนายวรรณจักร ทิพยศรี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,009,696.58 บาท ต่อมาเข้าสู่พิธีการเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายก สสธท. เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม / ประธานกรรมการ กสธท. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อน สสธท. ไปสู่อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน (CPCT GO TO THE FUTURG)” จากนั้น เป็นกิจกรรม Grand Opening MTPF 4 Million โดยมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษ สุดอลังการในการเปิดตัว กสธท. ล้านที่ 4 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวชาววิชาชีพสาธารณสุขไทย เพิ่มอีก 1 ล้านบาท ตามด้วยการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันระหว่าง สสธท. / กสธท. และศูนย์ประสานงาน โดยฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. และในภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของศูนย์ประสานงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้บริหาร 1 กลุ่ม และ กลุ่มของฝ่ายจัดการอีก 2 กลุ่ม และปิดท้ายกิจกรรมของวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์สุดหรรษา ใน ธีมงาน “สีสันแห่งท้องทะเล” โดยมีการแสดงดนตรีสดและการแสดงโชว์วัฒนธรรมอันงดงามของภาคอีสานจากวงโปงลางสะออน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายสิทธิบรรณ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานกันทุกคน

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เป็นการสรุปประเด็นจากการแบ่งกลุ่ม โดยมี ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด / กรรมการ สสธท. เป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ 1 นางอุทัยวรรณ สมบัติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ 2 และนางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ สสธท. / กสธท. เป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ 3 ทั้งนี้ ในนาม สสธท. / กสธท. ขอขอบคุณประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ รวมถึงให้การสนับสนุนร่วมกันพัฒนางานฌาปนกิจ อย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ตลอดจนความร่วมแรงร่วมใจของศูนย์ประสานงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคง เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะก่อเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตเรายังคงมุ่งมั่น พัฒนางานฌาปนกิจ ให้มีความรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดของคนวิชาชีพสาธารณสุขไทยทั่วประเทศต่อไป

 

 ภาพบรรยากาศงาน

 

 

 

 

 

 

S 598070 0

 

S 598072 0

S 598073 0

S 598075 0